Programlar

Program Verilen Dereceler
Beden Eğitimi ve Spor Y.L. (1) Y.L. (2)
Veterinerlik Parazitolojisi Y.L. (1)  
Veterinerlik Cerrahisi Y.L. (1)  
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Y.L. (1)  

 

Açıklamalar
(1) Tezli 
(2) Tezsiz