İç Kontrol

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

2. MİSYON, VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI VE HASSAS GÖREVLER

3. KİŞİSEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANS

4. YETKİ DEVRİ

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

1. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

2. RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

3. RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

4. RİSK DEĞERLENDİRME TAKİP VE İZLEME FORMU

5. KALİTE HEDEFLERİ PLANI

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

1.BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

2. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

3. İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

1.BİLGİ VE İLETİŞİM

2.RAPORLAMA

3. KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

4.HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

GÖREV TANIMLARI

Yetki ve Görev Tanımları

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

ORGANİZASYON ŞEMASI

Organizasyon Şeması

İş Akışı Şeması

 PROSESLER

003-Tezli Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Prosesi

004-Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Prosesi

013-Doktora Eğitim-Öğretim Prosesi

 

 LİSTELER

002-Paydaş Listesi

003-Kalibrasyon Takip Listesi

005-Program Listesi

008-Tedarikçi Listesi

FORMLAR

011-Periyodik Bakım Takip Formu

012-Risk Puanlama Formu

022-Değerlendirme Formu

023-Dosya Klasör Devir Teslim Envanteri Formu

024-Akademik-İdari Birim Arşiv Kayıt ve Takip Formu

025-Saklanması Lüzum olmayan Belgelere İlişkin İmha Formu

TALİMATLAR

002-Risk Puanlama Talimatı

003-Risk Kayıt ve Aksiyon Talimatı

001-Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT)

MEVZUAT

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Bingöl Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi