SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ EK KONTENJAN LİSANS ÜSTÜ KESİN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ek Kontenjan Lisans Üstü Sonuçlar İçin  Tıklayınız

Önemli Tarihler

 

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

21-23 Eylül 2020

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi            

23 Eylül 2020 saat 17:00 sonra

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

24-25 Eylül 2020

 

 

 KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Dilekçe

  1. Lisans Diploması
  2. Lisans Not Transkript Belgesi
  3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yüksek öğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  4. ALES Sonuç Belgesi  (Başvuru tarihi ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  5. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

 

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazananlar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

 

NOT 2:   Enstitümüze kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında şahsen veya / noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt kaybederler. Kayıt için gerekli kabul ettiği sonradan kabul edilen veya bu hükümleri neler yaptıklarıyla ilgili olsa dahi iptal edilir.