2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI YEDEK LİSTESİ

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı: 13-16 Eylül 2022 

05-12 Eylül 20 22 tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden öğrenciler yerine aşağıda belirtilen programlara boş kalan kontenjan sayısı kadar yedeklerden öğrenci kabul edilecektir. Boş kalan kontenjanlarımız aşağıdaki gibidir;

ANABİLİM DALI

PROGRAM

BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI

Beden Eğitimi Ve Spor

Tezli Yüksek Lisans

8

Beden Eğitimi Ve Spor

Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)

21

Veterinerlik Cerrahisi

Tezsiz Yüksek Lisans

1

 

Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yedek Listesi İçin Tıklayınız. 

Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Yedek Listesi İçin Tıklayınız. 

Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yedek Listesi İçin Tıklayınız. 

 

NOT:  Kesin başvuru için başvuruda bulunan tüm adaylar başvuruda bulunabilir, başvurular puana  göre değerlendirildikten sonra kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi başvuruda bulunur  

 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

  1. lisans diploması  
  2. lisans Not Transkript Belgesi  
  3. Ön lisanstan tamamlama lisanslı olan adaylar için  Birleştirilmiş Transkript Belgesi. 
  4. Lisans veya yüksek lisans verilenlerini yurt dışında tamamlamış aday için Yüksek denklik belgesi, ve transkript Türkçeyemiş noter bir eğitim programı.
  5. ALES Sonuç Belgesi   (Başvuru tarihi ALES geçerlilik süresi olan 5 gün dolmamış olması gerekir).
  6. Askerlik   Durumu (Erdem adaylarının kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik sorununun olması gerekir).

OLUMSUZLUK:

  1. Kesin kayıt hakkı kazananlar, nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgâh belgelerini ve başvuruda saklangoğulları ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundalar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazananlar, başvuru için online başvuru formunun imzalanması gerekmektedir.

      Enstitümüze kayıt hakkı satışı, belirtilen tarihler arasında   veya noter adına vekale ile ile kayıtlarını yapabilecekler.  Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar kayıtlara katılmaya hak kazananlar. Kayıttan gözden geçirilmesinde, gözden geçirilmesinde, gözden geçirilmesinde bulunan, sahte veya tahrif edilmiş belge sunmuş oldukları tespit edilen kayıtlardan, programa kayıt tarihinden itibaren iptal edilir