2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI SONUÇLARI

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans İçin Tıklayınız. 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans İçin Tıklayınız

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans İçin Tıklayınız.

Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans İçin Tıklayınız.

Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans İçin Tıklayınız.

 

Sonuçlara İtiraz 25-26 Temmuz 2022 Kesin Yerleştirme Sonuçları 27 Temmuz 2022 
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

05-12 Eylül  2022

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi     

12 Eylül 2022 Saat 17:00'dan sonra

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

 

13-16 Eylül 2022

   

 

NOT:  Hatalı olarak başvurulabilecek “Reddedilenler” isimlerine  sonuç listesinde yer verilmemiştir.

 

        BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

   

  1. Lisans Diploması 
  2. Lisans Not Transkript Belgesi 
  3. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  5. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi.
  6. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.