2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ SONUÇLARI

Sonuçlar İçin Tıklayınız.

 

İSTENEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi (Enstitü tarafından verilecektir)
  2. Yüksek lisans transkript belgesi ( proliz sisteminden online talep edilebilirsiniz.)
  3. ALES Sonuç Belgesi

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında   şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.