2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIMI YEDEK LİSTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM YEDEK LİSTESİ

 

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı: 17-19 Şubat 2021

11-16 Şubat 2021 tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden öğrenciler yerine aşağıda belirtilen programlara boş kalan kontenjan sayısı kadar yedeklerden öğrenci kabul edilecektir. Boş kalan kontenjanlarımız aşağıdaki gibidir;

ANABİLİM DALI

PROGRAM

BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI

Beden Eğitimi Ve Spor

Tezli Yüksek Lisans

9

Beden Eğitimi Ve Spor

Tezsiz Yüksek Lisans

9

 

Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yedek Listesi İçin Tıklayınız.

Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Yedek Listesi İçin Tıklayınız.

 

NOT:  Kesin kayıt yaptırmak isteyen tüm yedek adaylar başvuru yapabilecek olup, başvurular  puan sıralamasına göre değerlendirildikten sonra boş kalan kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

  1. Dilekçe  (Sistem yükleme başvuru dilekçesiniz).
  2. Lisans Diploması  
  3. Lisans Not Transkript Belgesi  
  4. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisanslı olan adaylar için  Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  5. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  6. ALES Sonuç Belgesi  (Başvuru tarihi ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  7. Askerlik Durum Belgesi  (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek yapmaklar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazananlar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek yapılacaklar.

NOT:  Enstitümüze kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında   şahsen veya / noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler.  Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar kayıt hakkını kaybederler.  Kayıt sırasında veya sonrasında yapılan incelemede, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte veya tahrif edilmiş belge sunmuş oldukları tespit edilen öğrencilerin kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir