2020-2021 BAHAR DERS KAYITLARI HAKKINDA

Kayıtları: 22-25 Şubat 2021

1-Öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretlerini, Halkbank Şubelerinden, ATM, İnternet ve Gişe işlemlerinden 22-25 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında yatırmaları gerekmektedir. Öğrenci numarası olmadan ödeme yapılamamaktadır.  

2-Yükseköğretim programlarından süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

3-2020- 2021 eğitim - öğretim yılı bahar dönemi dersleri 01 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır.

4-suresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili Yükseköğretim Kurumunun Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

5-İkinci bir yüksek programına kayıt olanlar 11 Temmuz 2020 tarih 31182 Sayılı Resmi Gazetede 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet Faaliyetlerinde Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim ücretlerinin Tespitine Dair Kararının 10. maddesi 3.fıkrasında “Öğrencinin olduğu sadece bir programın Öğrenci Katkı Payı Devletçe karşılanır. Bir yükseköğretim programı, kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programıına (çift ana dal programları) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programı öğrenci katkı payları, yükseköğretim programı ile karşılıyorum ” denilmektedir. Bu işte Üniversitemize üniversite olarak kayıt birinci de katkı payını yatıracaklardır.   

NOT 1: Ders Kaydı yaparken dönemin seçmeli dersleri hazırlık bölümünde yer almaktadır. Dersler kısmında yer alır.

NOT 2: Yeni kayıt yapan öğrenciler sistemden danışmanlarını görebilirler.

Uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, yüksek lisans tezi, danışmanın ismini göremeyenler sabe@bingol.edu.tr  mail olarak bildirsinler. Yeni kayıt yapan danışman hocaları belli olmayanlar sadece seçmeli derslerini seçip ders kayıtlarını kesinleştirsinler.

6- Tezsiz (İ.Ö) öğretim ücreti 2 taksit şeklinde olup 2.250 TL olarak Halk Bankasına yatırılacaktır.

Ders ve projesini tamamlamayıp 3. yarıyılına giren öğrenciler için Bingöl Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Uygulama Esaslarının 42. maddesinin 7. fıkrası.

7- Eski öğrenciler ders kayıtlarını kesinleştirme işleminde sorun yaşadıklarında danışmanları ile ilgili geçsinler.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yülsek Lisans Bahar Dönemi Dersleri için Tıklayınız.

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezsiz (İ.Ö) Yülsek Lisans Bahar Dönemi Dersleri için Tıklayınız.

Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Tezli Yülsek Lisans Bahar Dönemi Dersleri için Tıklayınız.

Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı Tezli Yülsek Lisans Bahar Dönemi Dersleri için Tıklayınız.