Dokümanlar

YÜKSEK LİSANS DOKÜMANLARI

Yüksek Lisans Tez Önerisi Hazırlama Süreci - Yeni

Tez Konusu Öneri Formu (FORM 1) -Yeni

Yüksek Lisans Semineri Değerlendirme Tutanağı (FORM 2 ) - Yeni

Tez Jürisi Öneri Formu

Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı

Yüksek Lisans Öğrenci İzleme Kartı

Yüksek Lisans Başvuru Dilekçesi

Tez Başlığı Düzeltme Formu

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKÜMANLARI

Tezsiz Yüksek Lisans Dönemi Projesi Hazırlama Süreci - Yeni

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu (FORM 3) - Yeni

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tutanağı  (FORM 4) - Yeni

 

Tezsiz Yüksek Lisans Dönemi Projesi Yazım Kılavuzu

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Dilekesi

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Adı / Konu Değişikliği Öneri Formu

 

GENEL DOKÜMANLAR

Lisansüstü Seminer Hazırlama Süreci - Yeni

Seminer/Dönem Projesi Sunumu Katılımcı Listesi (FORM 5) - Yeni

Duyuru Formu (Seminer, tez savunması gibi faaliyetier için(FORM 6) - Yeni

Tez Yazım Kılavuzu (Revize)

Tez Yazım Kılavuzu - Dış Kapak Sayfası (EK-1)

* Tez Yazım Kılavuzu - Kabul ve Onay Sayfası (EK-2)

* Tez Yazım Kılavuzu - Etik Beyan Sayfası (EK-3)

* Tez Yazım Kılavuzu - İthaf Sayfası (EK-4)

* Tez Yazım Kılavuzu - İçindekiler Sayfası (EK-5)

* Tez Yazım Kılavuzu - Simge ve Kısıtlamalar Dizini Sayfası (EK-6)

* Tez Yazım Kılavuzu - Tablolar Dizini Sayfası (EK-7)

* Tez Yazım Kılavuzu - Şekiller Dizini Sayfası (EK-8)

* Tez Yazım Kılavuzu - Özet Sayfası (EK-9)

* Tez Yazım Kılavuzu - ABSTRACT Sayfası (EK-10)

* Tez Yazım Kılavuzu - Özgeçmiş Sayfası (EK-11)

* Tez Yazım Kılavuzu - Tez Kontrol Sayfası (EK-12)

Mazeret Sınavı dilekçesi

İntihal Raporu Beyan Belgesi 

ÜNİP Başvuru Formu

Not Düzeltme Formu

Ek Süre Talep Formu

 

DİĞER

Askerlik Sevk Tehir İptal Dilekçesi

Dilek / Öneri Formu

Öğrenci İlişik Kesme Formu

Kayıt Sildirme Dilekçesi

Kayıt Dondurma Dilekesi

Kredi Aktarma ve Ders Muafiyet Dilekçesi

Danışman Değişikliği Talep Formu