Dokümanlar

YÜKSEK LİSANS DOKÜMANLARI

Yüksek Lisans Semineri Değerlendirme Tutanağı (FORM 2 )

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı

Tezli Yüksek Lisans Başvuru Dilekçesi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKÜMANLARI

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Hazırlama Süreci

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu (FORM 3)

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tutanağı  (FORM 4)

GENEL DOKÜMANLAR

Lisansüstü Seminer Hazırlama Süreci

Lisansüstü Tez Önerisi Hazırlama Süreci

Tez Önerisi Formu (FORM 1)

Lisansüstü Tez Teslim, Savunma ve Mezuniyet Süreci (Revize)

Tez İlk Müracaat Dilekçesi (Revize)

Tez Savunma Süreci Başlatma Dilekçesi (Revize)

Tez Jürisi Öneri Formu (Revize)

Seminer/Dönem Projesi Sunumu Katılımcı Listesi (FORM 5)

Duyuru Formu (Seminer, tez savunması gibi faaliyetler için(FORM 6)

Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Raporu

Tez Başlığı Düzeltme Formu

İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu

TEZ YAZIM KILAVUZU (Tam metin)

Tez Yazım Kılavuzu - Dış ve İç Kapak Sayfası (EK-1)

* Tez Yazım Kılavuzu - Kabul ve Onay Sayfası (EK-2)

* Tez Yazım Kılavuzu - Etik Beyan Sayfası (EK-3)

* Tez Yazım Kılavuzu - İthaf Sayfası (EK-4)

* Tez Yazım Kılavuzu - İçindekiler Sayfası (EK-5)

* Tez Yazım Kılavuzu - Simge ve Kısıtlamalar Dizini Sayfası (EK-6)

* Tez Yazım Kılavuzu - Tablolar Dizini Sayfası (EK-7)

* Tez Yazım Kılavuzu - Şekiller Dizini Sayfası (EK-8)

* Tez Yazım Kılavuzu - Özet Sayfası (EK-9)

* Tez Yazım Kılavuzu - ABSTRACT Sayfası (EK-10)

* Tez Yazım Kılavuzu - Özgeçmiş Sayfası (EK-11)

* Tez Yazım Kılavuzu - Tez Kontrol Sayfası (EK-12)

DİĞER

Danışman Değişikliği Talep Formu

ÜNİP Başvuru Formu

Kredi Aktarma/Ders Muafiyeti İstem Dilekçesi

İlişik Kesme İstem Dilekçesi

Mazeret Sınavı Dilekçesi

Ek Süre Talep Formu

Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi

Not Düzeltme Formu

Mezuniyet Talep Formu

Jüri Ücret Beyan Formu