Veterinerlik Parazitolojisi

VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler içerisinde yer alan Parazitoloji Anabili Dalı, özellikle parazitik hastalıkların tanı, sağaltım ve profilaksileriyle ilgili orijinal araştırma yapmak, paraziter hastalıklar ile mücadele etmek ve dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunulması açısından önem arz etmektedir. Parazitoloji Anabilim Dalı, lisansüstü eğitim çerçevesinde Genel Parazitoloji, Helmintoloji, Entomoloji, Protozooloji, Arıcılık ve Arı hastalıkları konusunda eğitim vermektedir.

Veterinerlik Parazitolojisi, parazitlerin sınıflandırılması, parazit ve konak ilişkisi, parazitlerin biyolojisi ve ekolojisi, parazitlere karşı bağışıklık, paraziter hastalıklarda semptomlar, prognoz, parazitik zoonozlar ve antiparaziter ilaçların yanısıra Artropodların, Protozoonların ve Helmintlerin iç ve dış yapıları, biyolojik ve fizyolojik özellikleri, sağlık önemleri, teşhisleri, mücadele ve kontrolleri ile ilgili genel bilgi vermektedir.

Üniversitemizin pilot üniversite olduğu bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı kapsamında arı ve arı ürünleri konusunda Veterinerlik Parazitoloji bölümü olarak Bal arısı hastalıklarının tanımı, sınıflandırılması, bakteriyel, protozoan, fungal, viral hastalıklar, parazitler, zararlı böcekler, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve rahatsızlıklar, bitkilerden kaynaklanan zehirlenmeler, kalıtsal bozukluklar, nedeni belli olmayan hastalıklar; arı hastalıklarının buluşma şekli, klinik belirtileri, laboratuvar ortamında teşhis, korunma ve mücadele yöntemleri hakkında geniş bilgi verilmektedir.

Hayvan sağlığının korunabilmesi; hayvan hastalıkları ile mücadelede gerekli önlemlerin alınması, hastalıkların kesin tanısının konulması ve sağaltımların doğru yapılması ile mümkündür. Veterinerlik Parazitoloji bölümü, Bingöl ve çevresinde görülen çeşitli parazitik hastalıkların tanı, sağaltım ve profilaksileriyle ilgili orijinal araştırma yapmak, tedavi hizmeti vermek, hayvan hastalıkları ile mücadele etmek ve dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunan konularında uzman kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümün akademik kadrosunda 1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr., 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Arş. Görevlisi bulunmaktadır.