Programlar

Program Verilen Dereceler
Beden Eğitimi ve Spor Y.L. (1) Y.L. (2)
Veterinerlik Parazitolojisi Y.L. (1)  
Veterinerlik Cerrahisi Y.L. (1)  

 

Açıklamalar
(1) Tezli 
(2) Tezsiz