HALİL ŞİMŞEK

Dr. Öğr. Üyesi HALİL ŞİMŞEK

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

Email : hsimsek@bingol.edu.tr

Dahili : SHMYO: 4063 SBE: 5080

Oda No : C3-01


Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilçede, lise eğitimini Malatya'da tamamladı. 1989 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı ve 1994 yılında bu fakülteden başarı ile mezun oldu.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir yıl öğretmen olarak görev yaptı. 1996 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak doktoraya başladı. Aralık 1999 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde görevine devam etti. 2002 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalında Doktora ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bakteriyoloji Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

Ocak 2009 yılında Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Yardımcı Doçent olarak atandı. Ocak 2009-Nisan 2012 ve Ekim 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Müdürü olarak görev yaptı. Temmuz-Ekim 2011 tarihleri arasında 3 ay Amerika Birleşik Devletleri Texas Üniversitesi San Antonio Sağlık Bilimleri Merkezinde araştırmacı öğretim üyesi olarak çalıştı.

Eylül 2012-Nisan 2016 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Müdür olarak görev yaptı.  Çeşitli projelerde proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacı olarak çalışmış olup, çok sayıda ulusal ve uluslar arası araştırması bulunmaktadır. Halen Aralık 2017 tarihinden beri Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapan Halil ŞİMŞEK  evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

YAPTIĞI GÖREVLER

GÖREV ADI

GÖREV YERİ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Müdür

B.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

 06.01.2009

 12.04.2012

Senato Üyesi

Bingöl Üniversitesi

 06.01.2009

 12.04.2012

Rektör Danışmanı

Bingöl Üniversitesi

 26.02.2009

 10.09.2012

Yönetim Kurulu Üyesi

B.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

 29.03.2010

 19.04.2012

Yönetim Kurulu Üyesi

B.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 02.03.2011

 10.09.2012

Yönetim Kurulu Üyesi

B.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi

 25.10.2011

 25.09.2019

Yönetim kurulu Üyesi

B.Ü. Deneysel Araştırmalar Merkezi (BÜDAM)

 07.06.2011

 22.10.2014

Yönetim Kurulu Üyesi

B.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

 18.04.2012

 DEVAM

Müdür

B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

 12.09.2012

 11.04.2016

Senato Üyesi

Bingöl Üniversitesi

 12.09.2012

 11.04.2016

Program Başkanı

B.Ü. SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

12.12.2012 

 11.11.2016

Komisyon Üyesi

Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Faaliyet Komisyonu

 10.05.2013

10.05.2018

Bölüm Başkanı

B.Ü. SHMYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

14.01.2016

DEVAM

Bölüm Başkanı V.

 B.Ü. SHMYO Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü

 21.03.2014

 18.11.2016

Kurul Üyesi

 BÜADEK (B.Ü. Akademik Değ. Ve Kal. Gel. Kurulu)

 20.03.2014

DEVAM

Kurul Üyesi 

 B. Ü. Bilimsel Stratejik Planlama Yürütme Kurulu

 20.03.2014

DEVAM

Kurul Üyesi

B.Ü. Arıcılık Araştırma Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

01.07.2015

14.11.2018

Müdür

B.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

07.10.2016

05.04.2017

Senato Üyesi

Bingöl Üniversitesi

07.10.2016

05.04.2017

Müdür

B.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

26.12.2017

DEVAM

Senato Üyesi

Bingöl Üniversitesi

26.12.2017

DEVAM

Komisyon Üyesi

B.Ü. Akademik Teşvik Komisyonu

21.12.2016

20.12.2019

Komisyon Üyesi

B.Ü. Lisansüstü Eğitim Komisyonu

26.12.2017

DEVAM

Yönetim Kurulu Üyesi

B.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu 26.09.2019 DEVAM

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

 ÜNİVERSİTE

 YIL

Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

 1994

Yüksek Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

 1994

Doktor

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 Fizyoloji Anabilim Dalı
Fırat Üniversitesi  2002

Yardımcı Doçent

Sağlık Hizmetleri MYO

Bingöl Üniversitesi

 2009-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Hizmetleri MYO

Bingöl Üniversitesi

 2018

Doçent

 

 

 

Profösör

 

 

 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Yıldız H., H. Şimşek Saat N.,Yüksel M. (2011): Effects of dystocia on lipid peroxidation and enzymatic and non-enzymatic antioxidants in crossbred dairy cows. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 55, 135-139. [Full Text Online] [PDF]

2. Yıldız H., Durmuş A.S., Şimşek H. (2011): Surgery-induced changes in red blood cell and plasma lipid peroxidation, enzymatic and non-enzymatic antioxidants, and blood hematology of female rats: protective role of methylen blue and vitamin E. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 155 89–93. [Full Text Online] [PDF]

3. Yildiz,H., Durmus,A.S., Simsek,H., Yaman, İ. (2011): The comparison of methylene blue and vitamin E in prevention of abdominal postoperative adhesion formation in rat uterine horn models. Biochemical and histopathologic evaluation1. Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 26 (1) 51-57. [Full Text Online] [PDF]

4. Yildiz, H., Nevzat Saat, N., Şimşek, H. (2011): An Investigation on Body Condition Score, Body Weight, Calves Weight and Hematological Profile in the Crossbred Dairy Cows Suffering from ystocia. Pak Vet J, 31(2) 125-128. [Full Text Online] [PDF]

5. Durmuş A.S., Yıldız H., Yaman M. , Şimşek H. (2011): The effect of heparin and pentoxifylline on prevention of intra-abdominal adhesions in rat uterine horn models: histopathological and biochemical evaluation. Revude Médecine Vétérinaire. 162 (4) 198-203. [Full Text Online] [PDF]

6. Yıldız H., Durmuş A.S., Şimşek H., Yaman M. (2011): Protective effect of sildenafil citrate on contralateral testis injury after unilateral testicular torsion/detorsion. CLINICS;66 (1): 137-142. [Full Text Online] [PDF]

7. Durmus A., S., Yildiz H., Yaman İ., Simsek H. (2011): Efficacy of Vitamin E and Selenium for the Prevention of Intra-Abdominal Adhesions in Rats: Uterina Horn Models.CLINICS; 66 (7) 1247-1251. [Full Text Online] [PDF]

8. Yıldız H., Durmuş A.S., Şimşek H., Yaman M. (2012): Dose-dependen protective effect of sildenafil citrate on testicular injury after torsion/detorsion in the rats. ANDROLOGIA; 44 (1): 300-306. [Full Text Online] [PDF]

9. Yıldız H., Durmuş A.S., Şimşek H., Yaman İ. (2011): Effects of sildenafil citrate on torsion/detorsion-induced changes ined blood cell and plasma lipid peroxidation, antioxidants, and blood hematology of male rats. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.159 (2) 359-363. [Full Text Online] [PDF]

10. Nazıroğlu M., Gür, S., Şimşek, H, Köprücü, K. (2000): Relationship Beween Levels of Beta – Carotene, Vitamin A and Vitamin E in The Seminal Plasma, Spermatozoa, Blood Serum and Liver of Rainbow Trout. The Vet. Rec. 147 484-486. [Abstract]

11. Nazıroğlu, M., Şahin, K., Şimşek, H., Aydilek, N. and Ertaş, O.N. (2000): The Effects of Fod With Drawal and Darkening on Lipid Peroxidation of Laying Hens in High Ambient Temperatures. Dtsch. Tierarztl. Wschr. 107 199-202. [Abstract]

12. Çay, M., Nazıroğlu, M., Şimşek, H., Aydilek, N., Aksakal, M., Demirci, M. (2001): Effects of Intraperitoneally Administered Vitamin C on Antioxidative Defense Mechanism in Rats With Diabetes Induced By Streptozotocin. Res. Exp. Med. 200 205-213. [Abstract]

13. Kökçam, İ., Nazıroğlu, M., Şimşek, H., Aydilek, N. and Uyar, B. (1999): Antioxidant and Lipid Peroxidation Status in Th Blood of Patients With Active Vitiligo. Dermatosen / Occup. Environ. 47 102-105. [Abstract

14. Şimşek, M., Nazıroğlu, M., Şimşek, H., Çay, M., Aksakal, M. and Kumru, S. (1998): Blood Plasma Levels of Lipoperoxides, Glutathione Peroxidase, Beta Carotene, Vitamin and E in Women With Habitual Abortion. Cell Biochem Funct. 16 227-231. [Full Text Online] [PDF]

15. Nazıroğlu, M., Şimşek, M., Şimşek, H., Aydilek, N., Özcan, Z., Atılgan, R. (2004): The Effects of Hormone Replacement Therapy Vitamin C and E on Antioxidants Levels and Lipid Prfiles in Postmenopausal Women With Type 2 Diabetes. Clinica Chimica Acta. 344 63-71. [Full Text Online] [PDF]

16. Nazıroğlu, M., Kökçam, İ., Şimşek, H., Karakılçık, A.Z. (2003): Lipid Peroxidation and Antioxidants in Plasma and Red Blood Cells From Patients With Pemphigus Vulgais. J. of Basic & Clinical Physiol. & Pharma. 14 (1) 31-42.[Abstract]

17. Yıldız, H. ve H. Şimşek (2003): “İneklerde Östrüs Siklusunun Farklı Dönemleri Boyunca Bazı Hematolojik Değerler”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 1305-1309. [Abstract] [PDF]

18. Yıldız,H., Kaygusuz, E. and Şimşek, H. (2006): Study On Subclınıcal Mastıtıs In Cows. Indiana.Veterinary Journal. 83 498-500. [Abstract]

19. Kutlu, M., Nazıroğlu, M., Şimşek, H. Yılmaz T. and Kükner A.Ş.(2005): Moderate Exercise Combined with Dietary Vitamins C and E Counteracts Oxidative Stress in Kidney and Lens of Streptozotocin - Induced Diabetic Rats. International Journal for Vitamin and Nutrition Research 75 (1) 71-80. [Abstract]

20. Özdemir G, İnci H. Söğüt B, Şengül T.,  Yüksel H., Şimşek H. and Özdemir A. (2016). Effects of dietary boron supplementation on performance and some haematological and antioxidant parameters in Japanese quail exposed to high stocking density. Europ.Poult.Sci., 80. 2016, ISSN 1612-9199. [Full Text Online] [PDF]

21. Kılıç, A., Şimşek, H., Kalender, H. (2010): Detection of American Foulbrood Disease (Paenibacillus larvae) By the PCR and Culture. Kafkas Univ Vet Fak Derg.16 (5) 841-845. [Full Text Online] [PDF]

22. Şimşek, H., Özcan, C. (2001): Elazığ Yöresinde Bulunan Arı İşletmelerinde Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığının Araştırılması. Turk J Vet Anim Sci, 25 929-932. [Absract] [PDF]

23. Şimşek, H., Durmuş, AS., Yıldız, H., Özçelik, M. (2018). Surgery-Induced Changes in Erythrocyte and Plasma Lipid Peroxidation, Enzymatic and Non-Enzymatic Antioxidants of Female Rats: Protective Role of Heparin and Pentoxifylline. Acta Scientiae Veterinariae, 46: 1619. [Full Text Online] [PDF]

 

 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1. Şimşek, H., Aksakal, M. (2005): Subklinik Mastitisli İneklerde Kan ve Sütte Lipit Peroksidasyon ve Bazı Antioksidanlar Üzerine E Vitamininin Etkisi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 52 (2). 71-76. [Full Text Online] [PDF]

2. Şimşek, H., Aksaka M. (2005): Subkılinik Mastitisli İneklerde E Vitamininin Bazı Hematolojik Değerlere Etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Derg. 19 (1) 63-67. [Full Text Online] [PDF]

3. Şimşek, H., Aksakal M. (2005): Subkılinik Mastitisli İneklerde E Vitamininin Bazı Biyokimyasal Değerlere Etkisi. YYÜ Veteriner Fakültesi Derg. 16 (1) 37-40. [Full Text Online] [PDF]

4. Nazıroğlu, M., Çay, M., Çimtay, İ., Çelik, S., Şimşek, H. Ve Aksakal, M. (1997): Kuzularda Rasyona İlave Olarak E Vitamini ve Selenyum Katılmasının; Kan Serumu Selenyum, E Vitamini ve Bazı Mineral Düzeyleri Üzerine Etkileri. Hayvancılık Araştrma Derg. 7 (2) 76-78.

5. Şimşek, H., Aksakal M. (2006): Subklinik Mastitisli İneklerde Plazma A Vitamini, ß-Karoten, Glutatyon Peroksidaz, Redükte Glutatyon ve Süt A Vitamini Düzeylerine E Vitamininin Etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Derg. 20 (3) 199-203. [Full Text Online] [PDF]

6. Aydilek, N., Şimşek H. (2006): Yaşlanmanın Atlarda Plazma Oksidan-Antioksidan Değerlerine Etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fak. Derg. 3 (2) 73-77. [Full Text Online] [PDF]

7. Benzer, F., Kılıç, A., Erişir, M., Özçelik, M., Temizer Ozan, S., Şimşek, H. (2009): Brucellozisli Sığırlarda Serbest Radikal Hasarı ve Antioksidan Aktivite ile Mineral Madde Düzeylerindeki Değişiklikler. J. of New World Sciences Academy, 4 (2) 15-23. [Full Text Online] [PDF]

8. Yüksel M, Yıldız H, Saat N, Şimşek H. (2011): Güç Doğum Yapan İneklerde Doğum Öncesi ve Sonrası Hematolojik Değerler. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 25 (1): 11-15. [Full Text Online] [PDF]

9. Özçelik M., İssi M., Gül Y., Güler O., Şimşek H., Özdemir N., Kılıç A. (2014): Bakteriyel Pnömonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal Hasarının Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi. E.Ü. Veteriner Fak. Derg. 11(2): 111-116. [Full Text Online] [PDF]

10. Bengü A. Ş., Şimşek H., Akıl E. (2014): Akute stroke hastalarında asimetrik dimetil arjininin, nitrik oksit ve endotelyal nitrik oksit sentazın plazma düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Doğa ve Fen Derg. 3 (2): 1-6. [Full Text Online] [PDF]

11. Şimşek, H. (2005): Elazığ Yöresi Bal Arılarında Bazı Paraziter ve Mantar Hastalıklarının Araştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg 52 (2) 123-126. [Full Text Online] [PDF]

12. Şimşek, H., Dilgin, N., Gültekin, İ. (2001): Elazığ Yöresinde Bulunan Arı İşletmelerinde Nosematosisin Yaygınlığı. Etlik Vet Mikrob Derg, 12 (1-2) 49-52. [Abstract].

13. Şimşek, H., Kalender, H. (2002): Elazığ’daki Arı İşletmelerinde Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığının Araştırılması. Pendik Vet Mikrobiyol Derg, 33 (1-2) 27-32. [Abstract] 

14. Şimşek H., Özçelik M., Güler O., Benzer F., Çay M., Aksakal M. (2016): Kadmiyum Uygulanan Ratlarda Lipit Peroksidasyon Üzerine Bal ve Polenin Antioksidan Etkileri. Tr. Doğa ve Fen Derg.   5 (1): 6-11. [Full Text Online] [PDF]

15. Güler O., Şimşek H., Özçelik M.,Benzer F., Karahan İ., Kaplan S. (2016):  Kurşun Uygulanan Ratlarda Lipit Peroksidasyon Üzerine Çörek Otu Tohumunun Antioksidan Etkileri. Tr. Doğa ve Fen Derg.  5 (1): 82-86.  [Full Text Online] [PDF]

16. Benzer F., Erişir M., Kılıç A., Taşdemir B., Güler O., Şimşek H., Temizer Ozan S. (2017): Ornithobacterium rhinotracheale  Enfeksiyonunda Kandaki Oksidan ve Antioksidan Durum Üzerine Enrofloksasin ve Kafeik Asit Fenetil Ester’in Etkisi. Van Vet. J., 28 (2) 85-90. [Full Text Online] [PDF]

17. Benzer F., Erişir M., Kılıç A., Taşdemir B., Güler O., Şimşek H., Temizer Ozan S. (2017): Ornithobacterium rhinotracheale  İle Enfekte edilen Broylerlerde Lipid peroksidasyon ve Bazı Antioksidanlar Üzerine  Enrofloksasin ve Kafeik Asit Fenetil Ester’in Etkisi. Van F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 31 (2) 123-130.[Full Text Online] [PDF]

18.  Şimşek H., Kaya E., Özçelik M. (2017):Radyasyona Maruz Bırakılan Ratlarda Lipid Peroksidasyonu ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Propolisin Etkisi. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 12(3): 296-303. [Full Text Online] [PDF] 

19. Çakar F., Şimşek H., Sever A. (2018): Effect of Diaphragmatic Breathing Exercise on Some Mental and Physical Health Levels in Adolescents . Tr. Doğa ve Fen Derg.   7 (2): 42-47. [Full Text Online] [PDF]

20. Şimşek H., Güler O. (2018). The Effect of Honey and Pollen on Lipid Peroxidation and Some Antioxidants Against Experimental Liver Damage With Cadmium. Dicle Üniv Vet Fak Derg, 11 (2): 88-92. [Full Text Online] [PDF]

21.Sever A., Şimşek H., Çakar F. (2019): Investigation of The Effect of Pursed-Lip Breathing Exercise on Anxiety, Depression, Sleep and Life Quality in Healthy Young Individuals. Tr. Doğa ve Fen Derg. 8(1):32-36.[Full Text Online] [PDF]

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Nazıroğlu, M., Çay, M., Şimşek, H., Günay, C., Beytut, E., Aksakal, M. (1997): Plasma Levels of Vitamin A, E, Beta Carotene and Glutathione Peroxidase During Enflurane Anaesthetised Dogs. Stres Of Life. 1 - 5 July Budapest. [Abstract]

2. Çay, M., Nazıroğlu, M., Üstündağ, B., Şimşek, H., Aydilek, N., Yüce, R., Aksakal, M. (1999): Effects of Intraperitoneally Administered Vitamin C on Antioxidative Defense Mechanism in Streptozotocin Induced Diabetic Rats. Physiological Research. Suppl. 1. Vol. 48. [Abstract]

3. Nazıroğlu, M., Şimşek, M., Şimşek, H., Aydilek, N., Özcan, Z., Atılgan, R., Orhan Aksoy, A. (2002): The Effects of Hormone Replacement Therapy, Vitamin C and E Suplementation on Antioxidants Levels, Lipid Profiles and Glucose Homeostasis in Postmenopausal Women With Type 2 Diabetes. Macro and Trace Elements Mengen- Und Spurenelement. 805-810. [Abstract].

4. Simsek H., Kaya E., Özcelik M. (2017): The  Effect  Of  Propolis  on  Lipid  Peroxidation  and  Some  Antioxidants Parameters in the Radiation Exposed Rats. International Congress of Health and Environment October 23-25. Cukurova University Mithat OZSAN Conference Center Adana-Turkey. [Abstract]

5. Simsek H., Ozcelik M., Guler O., Benzer F., Cay M., Aksakal M. (2017); Antioxidant  Effect  of  Honey  and  Pollen  on  Lipid  Peroxidation  in Cadmium Administered Rats. International Congress of Health and Environment October 23-25. Cukurova University Mithat OZSAN Conference Center Adana-Turkey. [Abstract]

6. Guler O., Simsek H., Ozcelik M., Benzer F., Karahan I.,Kaplan S. (2017); Antioxidant Effect of Nigella Sativa Seed on Lıpıd Peroxidation in Lead Administered Rats. International Congress of Health and Environment October 23-25. Cukurova University Mithat OZSAN Conference Center Adana-Turkey. [Abstract]

7. Sever A., Simsek H., Cakar F. (2018). Investigation of the Effect of Diaphragmatic Respiratory Exercises on Anxiety and Depression Level in Healthy Young Individuals. International Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life Summit. 12-15 July. Ankara-Turkey.

8. Sever A., Simsek H., Cakar F. (2018). Investigation of the Effect of Pursed Lip Respiratory Exercises on Anxiety and Depression Level in Healthy Young Individuals. International Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life Summit. 12-15 July. Ankara-Turkey.

9. Cakar F., Simsek H., Sever A. (2018). The Investigation of Pursed Lip Respiratory Exercises on Healthy Young People on Effects on Sleep Quality And Life Quality. Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi.10-13 Ekim. Van-Turkey.
10. Cakar F., Simsek H., Sever A. (2018). The Investigation of the Effect of Diaphragmatic Respiratory Exercises on Sleep and Life Quality In Healthy Young Individuals. Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi.10-13 Ekim. Van-Turkey.
11. Şimşek H. (2018). Kadmiyum ile Oluşturulan Deneysel Karaciğer Hasarına Karşı Bal ve Polenin Lipid Peroksidayon ve Bazı Antioksidanlar Üzerine Etkisi. International Congress on Multidisciplinary Studies. 6-7 November. Igdır-Turkey.

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Yıldız, H., Şimşek, H. (2006): İneklerde Östrüs Siklusunun Farklı Dönemleri Boyunca Bazı Hematolojik Değerler. II. Uluslar arası Veteriner Jinekoloji Kongresi. 2-5 Kasım 2006 Belek/ANTALYA. [Abstract]

 2. Çay, M., Nazıroğlu, M., Şimşek, H., Beytut, E. (1997): Haloten Anastezisinde Oksidatif Strese Karşı Vitamin C’nin Etkisi. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği. 1. Ulusal Kongresi. 30 Ekim - 7 Kasım. Antalya. [Abstract]

3. Nazıroğlu, M., Çay, M., Çimtay, İ., Çelik, S., Aksakal, M., Şimşek, H. (1996): Kuzularda Rasyona İlave Olarak E Vitamini ve Selenyum Katılmasının; Kan Serumu Selenyum, E Vitamini ve Bazı Mineral Düzeyleri Üzerine Etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi. 8 - 12 Eylül Bursa. [Abstract]

4. Çay, M., Nazıroğlu, M., Şimşek, H., Hayat, A., Karakılçık, A.Z. (1997): Vitamin C’nin Haloten Anestezisine Alınan Sıçanların Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değerleri Üzerine Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi. 29 Eylül - 4 Ekim Adana. [Abstract]

5. Şimşek, H., Aksakal, M. (2007): Subklinik Mastitisli İneklerde Bazı Biyokimyasal Değerlere E vitamininin Etkisi. 3. Ulusal veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 21-23 Haziran Konya. [Abstract]

6. Şimşek, H., Aksakal, M. (2007): Subklinik Mastitisli İneklerde Kan ve Sütte Lipit peroksidasyon ve Bazı Antioksidanlar Üzerine E vitamininin Etkisi. 3. Ulusal Veteriner Biyokimya ve klinik Biyokimya Kongresi. 21-23 Haziran Konya. [Abstract]

7. Yıldız H., Saat N., H. Şimşek “Güç doğum yapan melez ineklerde, canlı vücut ağırlığı, vücut kondisyonu, buzağı ağırlığı, cinsiyeti ve kan hematolojik profili üzerine bir araştırma” IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 272-273, 4-7 Kasım, Belek-Antalya, 2010. [Abstract]

8. Yıldız H., Durmuş A.S., H. Şimşek., M. Yaman (2010):“Ratlarda testis torsiyon/detorsiyonu sonrası oluşan testis hasrı üzerine farklı doz sildenafil sitrat’ın koruyucu etkisi” IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 276-277, 4-7 Kasım, Belek-Antalya. [Abstract]

9. Yıldız H., Durmuş A.S., H. Şimşek “Ratlarda adezyon oluşumunun önlenmesinde kullanılan metilen mavisi ve vitamin E’nin eritrosit ve plazmadaki antioksidanlar ve lipid peroksidasyon üzerine etkileri” IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 274-275, 4-7 Kasım, Belek-Antalya, 2010. [Abstract].

10. Durmuş A.S., H. Yıldız, İ. Yaman, H. Şimşek “Ratlarda intraabdominal adezyonların önlenmesi üzerine Vitamin E, selenium ve vitamin E+selenium’un etkileri: uterus modeli” XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 95-96, 19-22 Mayıs, Belek-Antalya, 2010. [Abstract]

11. Kılıç, A., Şimşek, H., Kalender, H. Amerikan Yavru Çürüklüğü Etkeni Paenibacillus larvae’nin İzolasyonu ve İzole Edilen Suşların PZR ile Moleküler Analizi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Van, 07-09 Ekim 2008 (Uluslararası Katılımlı), Kongre Özet Kitabı, posterler, 174, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner fakültesi, Van, 2008. [Abstract]

12. Temizer Ozan, F. Benzer, A. Kiliç, M. Erişir, M. Özçelik, H. Şimşek ve G. Ozan,;Brusellosisli Sığır Serumunda Serbest Radikal Hasarı, Antioksidan Aktivite ile Mineral Madde Düzeyindeki Değişiklikler, IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi 2-4 Temmuz, Elazığ, 2009. [Abstract]

13. S. Temizer Ozan, F. Benzer, , M. Erişir, A. Kılıç, B. Taşdemir, H. Şimşek, O. Güler,;Tavuklarda Deneysel ornithobacterium rhinotracheale Enfeksiyonlarında Antibiyotik ve Kafeik Asit Fenetil Ester’in Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi, XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi 27-30 Ekim, Eskişehir, 2010. [Abstract]

14. Yıldız H., Durmuş A.S., H. Şimşek., İ. Yaman (2012): "İntra abdominal adezyonların önlenmesinde metilen mavisi ve vitamin E'nin etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelenmesi" VI. Veteriner Patoloıji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 52 19-23 Eylül,Kuşadası-Aydın, 2012. [Abstract]

15. Yıldız H., Durmuş A.S., H. Şimşek., İ. Yaman (2012): "Erkek ratlarda torsiyon/detorsiyona bağlı alyuvar ve plazma lipid peroksidasyonu, antioksidanlar ve kan hematolojisindeki değişimler üzerine sildenafil sitratın etkileri "VI. Veterine rPatoloıji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 53 19-23 Eylül,Kuşadası-Aydın, 2012. [Abstract]

16.  Benzer F., M. Erişir, A. Kılıç, B. Taşdemir, S. Temizer Ozan, O. GÜLER, H. Şimşek (2011):”Antibiyotik ve KAFE uygulamasının Ornithobacterium rhinotracheale ile infekte broilerlerin akciğer ve trake dokusundaki serbest radikal hasarı ve antioksidant aktivite üzerine etkisi” V.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 6-8 Eylül, Aydın, 2011. [Abstract]

17. Durmuş A.S., Yıldız H., Yaman M., Şimşek H. (2014): İntra abdominal adezyonların önelnmesinde heparin ve pentoxifylline'in etkileri: Histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 23-26 Ekim Clube Hotel Sera/ANTALYA. [Abstract]

18. Yıldız H., Durmuş A.S., Şimşek H. Yaman M. (2014): Tek taraflı testistorsiyon/detorsiyonundan sonra oluşan kontralateral testis hasarı üzerinde sildenafil citrate'ın koruyucu etkisi. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi 23-26 Ekim Clube Hotel Sera/ANTALYA. [Abstract]

19. Özdemir G.,  İnci H., Söğüt B., Şengül T., Yüksel H., Şimşek H., Özdemir A,( 2014): Strese maruz bırakılan bıldırcınlarda (Coturnix Coturnix Japonica) borik asit’in büyüme performansı, karkas özellikleri ve hematolojik özellikleri üzerine etkisi. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi. 9-11 Ekim 2014, ELAZIĞ. [Abstract]

20. Şimşek, H., Özcan, C. (2001): Elazığ ve Çevresinde Bulunan Arı İşletmelerinde Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığının Araştırılması. 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 24 - 26 Eylül Konya. [Abstract]

21. Şimşek, H., Kalender, H. (2001): Elazığ ve Çevresindeki Arı İşletmelerinde Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığının Araştırılması. 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 24 - 26 Eylül Konya. [Abstract].

22. Şimşek, H., Dilgin, N., Gültekin, İ. (2001): Elazığ Yöresinde Bulunan Arı İşletmelerinde Nosema Hastalığının Araştırılması. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24 - 28 Eylül Elazığ. [Abstract]

 

ATIFLAR

Alıntılar

677

h-endeksi

14

i10 endeksi

15

Kaynak: https://scholar.google.com.tr/citations?user=FNOVIuMAAAAJ&hl=tr

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1. Bal ve Polenin Kadmiyum Verilen Sıçan(Rat)’lardaki Lipit Peroksidasyonu Üzerine Antioksidan Etkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AGEM/GY/07/03/01/128 (Proje Yürütücüsü). Bitti.

2. Çörek Otu Tohumunun Kurşun Verilen Sıçan(Rat)’lardaki Lipit Peroksidasyonu Üzerine Antioksidan Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM/GY/07/03/01/123 (Yardımcı Araştırmacı). Bitti.

3. Kafeik Asit Fenil Ester’in Ornithobacterium Rhinotracheale İle Enfekte Edilen Broylerlerde Lipid peroksidasyon ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM/HS/13/01/07/122 (Yardımcı Araştırmacı). Bitti.

4. Bakteriyel Pnömonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal Hasarın Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM/HS/10/01/02/160 (Yardımcı Araştırmacı). Bitti.

5 Akut Stroke ( Felç) Hastalarda Plasma Asimetrik Dimetil Arjinin (ADMA) ve Nitrik Oksit (NO) ve Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (eNOS) Düzeylerinin Değerlendirilmesi. BAP-134-128-2013. (Proje Yürütücüsü). Bitti.. 

6. Propolisin Radyasyona Maruz Bırakılan Ratlarda Lipid Peroksidasyonu Ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. BAP-134-144-2013. (Proje Yürütücüsü). Bitti.

7. Strese Maruz Bırakılan Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica ) Borik Asit’in Performans, Yumurta ve Hematolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. BAP- 20-2010.(Yardımcı Araştırmacı). Bitti.

8. Hastalıktan Şüpheli Kovanlardan Alınan Bal ve Balmumu Örneklerinde Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı Etkeni Paenibacillus larvae’nin Kültür ve PCR ile Teşhisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM/HS/13/01/07/122 (Yardımcı Araştırmacı). Bitti

9. Elazığ Yöresi Bal Arılarında Bazı Paraziter ve Mantar Hastalıklarının Araştırılması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, (Proje Yürütücüsü). Bitti.

10. Ülkesel Ruam Eradikasyon Projesi Tarım ve Köyişleri Banlığı, (Doğu Anadolu Bölgesi Proje Bölge Koordinatörü). Bitti.

11. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Yamaç Mikrohafzası Planı. IFAD (International Fund for Agricultural Development) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu. 2015. (Yardımcı Araştırmacı). Bitti.

12. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Yeşilköy Mikrohavza Planı. IFAD (International Fund for Agricultural Development) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu. 2016. (Yardımcı Araştırmacı). Bitti.

13. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Hamzabey Mikrohavza Planı. IFAD (International Fund for Agricultural Development) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu. 2016. (Yardımcı Araştırmacı). Bitti.

14. Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Erdemli Mikrohavza Planı. IFAD (International Fund for Agricultural Development) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu. 2016. (Yardımcı Araştırmacı). Bitti.

15. CBS Teknikleri ve İHA Tabanlı Multispektral Veriler ile Bingöl İli Mevcut Doğal Kaynaklarının Arcılık Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve Çotla Bal Havzasının Oluşturulması. Bingöl Üniversitesi PİKOM-Bitki 2018.006. (Yardımcı Araştırmacı). Devam Ediyor.

 

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM 

1. Bir Yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinede öğretmen olarak çalıştı.   
2. 10 Yıl Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında Uzman Veteriner Hekim olarak çalıştı.
3. Temmuz-Ekim 2011 tarihleri arasında 3 ay Amerika Birleşik Devletleri Texas Üniversitesi San Antonio Sağlık Bilimleri Merkezinde araştırmacı öğretim üyesi olarak çalıştı.

 

ÜYESİ OLUNAN MESLEK KURULUŞLARI

1. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği

2. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

3. Türk Veteriner Hekimler Birliği

4. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

 

YÖNETİLEN TEZLER

1. Propolisin Radyasyona Maruz Bırakılan Ratlarda Lipid Peroksidasyonu ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. 2015. Yüksek Lisans Tezi.

 

YAYIN HAKEMLİĞİ

1. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi
2. Uludağ Arıcılık Dergisi
3. Türk Doğa ve Fen Dergisi

 

ÖDÜLLER / PATENTLER

1. TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-14 Adet
2. Bingöl Üniversitesi "2012 Akedemik Personel Bilimsel Etkinlik Teşvik Proramı Uluslararası Makale Dalında 3. lük Ödülü"
3. 2015 Yılı "Sağlık Bilimleri Alanında Akademik teşvik 2. lik ödülü"

 

SON BİR YILDA VERİLEN DERSLER

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Güz

1. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (TDS)

3

0

100

2. Anatomi ve Fizyoloji (PLT)

4

0

120

3. Fizyoloji (İAY)

2

0

30

4. Mesleki Uygulamalar-I (TLT)

0

4

100

Bahar

1. Anatomi ve Fizyoloji (TLT)

4

0

110

2. Laboratuvar Güvenliği (TLT)

2

0

110

3. Patoloji Laboratuvarında Güvenlik (PLT)

2

0

90

4. Mesleki Uygulamalar-II (TLT)

0

8

100