AHMET CAN YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi AHMET CAN YILMAZ

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER

Email : acyilmaz@bingol.edu.tr

Dahili : 4028

Oda No : D1-03