YÜKSEK LİSANS İÇİN BAŞ VURAN ADAYLARIN YABANCI DİL SINAVI

Enstitümüz Veterinerlik Parazitoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına müracaat eden adayların yabancı dil sınavı 02.09.2019 tarihinde saat 10:00 da Enstitüler binası toplantı salonunda yapılacaktır.