SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SONUÇLAR

 

Sonuçlar İçin Tıklayınız

Önemli Tarihler

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri

04-05 Eylül 2019

Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

06 Eylül 2019

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

09-11 Eylül 2019

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi            

12 Eylül 2019

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

12-13 Eylül 2019

 

 

 KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER:

 1.Dilekçe

  1. Lisans Diploması
  2. Lisans Not Transkript Belgesi
  3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  5. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  6. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

 

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

 

NOT 2 :  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.