Dokümanlar

Kanun - Yönetmelik - Yönergeler

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI
ORGANİZASYON ŞEMASI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖREV DAĞILIMI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI

YÜKSEK LİSANS DOKÜMANLARI

Yüksek Lisans Tez Önerisi Hazırlama Süreci - Yeni

Tez Konusu Öneri Formu (FORM 1)-Yeni

Yüksek Lisans Semineri Değerlendirme Tutanağı (FORM 2 ) - Yeni

Tez Jürisi Öneri Formu

Tez Teslim Süreci Başlatma Formu

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı

Yüksek Lisans Öğrenci İzleme Kartı

Yüksek Lisans Başvuru Dilekçesi

Tez Başlığı Düzeltme Formu

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKÜMANLARI

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Hazırlama Süreci - Yeni

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Öneri Formu (FORM 3) - Yeni

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tutanağı (FORM 4) - Yeni

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunumu Katılımcı Listesi (FORM 5) - Yeni

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzu

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Dilekçesi

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Adı / Konu Değişikliği Öneri Formu

 

GENEL DOKÜMANLAR

Duyuru Formu (Seminer, tez savunması gibi faaliyetier için) (FORM 6) - Yeni

Tez Önerisi Yazım Klavuzu

Tez Yazım Klavuzu

Mazeret Sınavı dilekçesi

İntihal Raporu Beyan Belgesi 

Kredi Aktarma ve Ders Muafiyet Dilekçesi

ÜNİP Başvuru Formu

Not Düzeltme Formu

 

DİĞER

Askerlik Sevk Tehir İptal Dilekçesi

Dilek / Öneri Formu